Dolní oblast Vítkovice / Kanceláře minimalistic / 2019