Ostrava

minimalistic s.r.o.
Vítkovická 3369, Dolní oblast Vítkovic , Ateliér 11
702 00 Moravská Ostrava
info@minimalistic.cz

Praha

minimalistic s.r.o.
Husinecká 903/10
130 00 Praha 3
info@minimalistic.cz