Ostrava

minimalistic s.r.o.
Dolní oblast Vítkovic , Vítkovická 3335/15
702 00 Moravská Ostrava
info@minimalistic.cz

Praha

minimalistic s.r.o.
Husinecká 903/10
130 00 Praha 3
info@minimalistic.cz